Foto Martin Botvidsson

Tjänster

Outsourcing Management

Offert-förfrågan

Offert-utvärdering och underlag för val av leverantör

Kontraktsgranskning

Kontraktsförhandling

Uppföljning av projekt, kontrakt och leverantör

Mötesfacilitering, t ex vid offert-presentation och kick off

Kontraktsavslut

Rådgivning

Outsourcing av kliniska studier

Samarbeta med CRO

Support You in Clinical Outsourcing

Mia Östlund Consulting