Foto Martin Botvidsson

Erfarenhet och bakgrund

Mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och kliniska prövningar i olika roller:

Clinical Outsourcing Manager på två läkemedelsföretag, R&D-nivå, i Stockholm och Södertälje. Arbetat med många olika CRO, allt i från stora globala till små lokala men också nischföretag.

Motsvarande klinisk prövningsledare på R&D-nivå i Stockholm och Södertälje men också på CRO i Uppsala – Fas II-IV studier, internationella multicenter studier och Globalt Clinical Life Cycle Management.

Utbildad BMA/ laboratorieassistent klinisk kemi.

Medlem i Apotekarsocieteten.

Kurser i bland annat projektledning, förhandlingsteknik, kontraktskrivning och Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Utsedd till "Best Specialist Clinical Outsourcing Service - Sweden" 2016 Biotechnology Award av GHP Magazine.

Support You in Clinical Outsourcing

Mia Östlund Consulting