Inom kort kommer jag stänga ner denna websida. Efter nio spännande och utvecklande år som konsult tar jag nu steget till att bli anställd. Den 15 augusti 2019 börjar jag jobba på CTC, Clinical trial Consulltants AB, ett full-service CRO med fokus på clinical conduct. CTC har sitt huvudkontor i Uppsala. Jag kommer vara deras Contracts and Proposals Manager. Så nu byter jag sida i upphandlingsprocessen och kommer att ansvara för CTCs offerter och kontrakt.

 

Jag vill tacka för det fina samarbetet jag haft genom åren med många företag som behövt stöd och hjälp vid upphandling av kliniska studier. Hoppas att våra vägar korsas igen.

Jag kan nås på LinkedIn.

Foto Martin Botvidsson

Mia Östlund Consulting erbjuder tjänster inom clinical outsourcing till läkemedelsföretag och biomedicinska forskningsbolag.

Det blir allt vanligare att kliniska studier utförs av kontraktforsknings-företag, så kallad CRO. För att säkerställa leveranserna och minska utvecklingstiden och kostnaderna är det viktigt att välja rätt CRO och se till att kundrelationerna blir de bästa.

"Best Specialist Clinical Outsourcing Service - Sweden"

2016 Biotechnology Award GHP Magazine.

Med Mia Östlund Consulting blir det rätt från början!

Support You in Clinical Outsourcing

Mia Östlund Consulting