Foto Martin Botvidsson

Mia Östlund Consulting erbjuder tjänster inom clinical outsourcing till läkemedelsföretag och biomedicinska forskningsbolag.

Det blir allt vanligare att kliniska studier utförs av kontraktforsknings-företag, så kallad CRO. För att säkerställa leveranserna och minska utvecklingstiden och kostnaderna är det viktigt att välja rätt CRO och se till att kundrelationerna blir de bästa.

"Best Specialist Clinical Outsourcing Service - Sweden"

2016 Biotechnology Award GHP Magazine.

Med Mia Östlund Consulting blir det rätt från början!

Support You in Clinical Outsourcing

Mia Östlund Consulting